ความสำคัญของ 1,000 วันแรกของชีวิต

by nuch_bu
568 views
ความสำคัญของ 1,000 วันแรกของชีวิตคืออะไร?
 
ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา นับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี ถือเป็นช่วงเวลาที่สมองจะมีการพัฒนาสูงสุด ทั้งการสร้างและเชื่อมโยงเซลล์สมองจนเกิดเป็นโครงข่ายใยประสาท ทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้จดจำ และยังเป็นช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการสร้างอวัยวะ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเผาผลาญและระบบทางเดินอาหารให้สมบูรณ์ค่ะ
 
งานวิจัยในต่างประเทศพบว่า “โภชนาการ” ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต คือส่วนสำคัญในการกำหนดปัจจัยทางสุขภาพหรือสุขภาวะของเด็กถึงร้อยละ 80 (ส่วนอีกร้อยละ 20 คือเรื่องของพันธุกรรม) เด็กที่ได้รับโภชนาการที่ดีใน 1,000 วันแรกของชีวิต มีแนวโน้มจะไม่เป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ เมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ในทางกลับกัน หากเด็กได้รับโภชนาการที่มากเกินไปในช่วง 1,000 วันนี้ ก็อาจจะนำไปสู่โรคอ้วนในวัยเด็กและต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่ และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังในอนาคตได้เช่นกัน
 

จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการทำงานของ “มูลนิธิพันวันแรก” กับกลุ่มเป้าหมายหลักในการทำงานเพื่อพัฒนาแนวคิด 1,000 วันแรกของชีวิต 3 กลุ่ม ได้แก่ 

    1. หญิงตั้งครรภ์ (270 วัน) 
    2. เด็กอายุ 0-6 เดือน (150 วัน) 
    3. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี (550 วัน) 

เพื่อสร้างเส้นทาง “1,000 วันแรก” ของเด็กไทย สู่การเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัยและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

(อ้างอิงและเรียบเรียงจากเอกสาร “แนวทางการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561)
 

You may also like